Hezkuntza eta prestakuntza-proiektuak

Formación

Bidean hartzen diren arrisku-portaera gehienak bide-hezkuntza eta arriskuaren pertzepzio egokiarekin desagerraraz litezke. Horregatik, bidesegurtasunaren
arloko hezkuntza gizartea eraldatzeko dugun tresna da, lan bikoitza egiten duena:

1-Prebentzio-lana, arauak, ohiturak eta jarrerak barneratzen dituen heinean.
2-Gizarte-lana, erantzukizun-, autonomia- eta bide-bizikidetzako ohiturak garatuz.

IKASTETXEAK

Ikasturte bakoitzeko jarduerak ikasleen estadioak kontuan hartuta egiten ditugu. Ikasleak erdigunean jartzen ditugu eta, gamifikazioa erabiliz, prestakuntza parte-hartzailea, aktiboa eta lankidetzakoa lortzen dugu.

Hezkuntza-programa integralak egiten ditugu, ikasleentzako jarduerak sortuz Lehen Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzara bitartean. Edukiak hezkuntza-etapa desberdinetan banatzen ditugu, trebetasunak pixkanaka gara ditzaten, beren bizi-zikloan mugikortasun segurua lortzeko beharrezkoak diren jarrerak eta balioak lortzeko.

Jarduera guztiak garatzeko, Eusko Jaurlaritzak prestatutako Mugikortasun segururako konpetentzien gida erabiltzen da oinarrizko dokumentu gisa.

HELBURUAK

Lehen Hezkuntza

1

Inguruko seinaleak irakurtzeko eta diseinatzeko oinarrizko irizpideen esanahia ulertzea, bai eta joan-etorri seguruetarako oinarrizko printzipioak ere.

2

Inguruko bide-arauen jatorria eta esplorazioa ezagutzea, baita horiek gure egunerokoan erabiltzeko beharra ere.

3

Bideko ezbehar baten ondoren, buruko traumatismo nagusiak eta bizkarrezur-muineko lesioak identifikatzea.

4

Bizikleta erabiltzean jarrera seguruak garatzea.

Bigarren Hezkuntza

1

Bideari lotutako arrisku- eta arrisku-kontzeptuak ulertzea eta bereiztea, eta arrisku-jokabideak ez sortzeko behar diren trebetasunak garatzea.

2

Kanpoko eraginek hartutako bide-ohiturak norberarengan ezagutzea eta ezagutzea, eta seguruak ez direnak edo arriskutsuak direnak zuzentzea.

Centrtos escolares. Formación vial.

EMAKUME HAURDUNAK

HELBURUAK

1

Haurren lotze-sistemak erabiltzeko beharraz kontzientziatzea.

2

Haurren Bide-ezbeharren inguruko errealitatea ikusaraztea.

3

Haurren lotze-sistemen ezaugarri nagusiak aztertzea.

4

Egungo homologazioak ezagutzea.

5

Istripu baten talkak eta talkak identifikatzea.

6

Haurren bide-segurtasunarekin lotutako arrisku-portaerak identifikatzea.

PERTSONA NASUGIAK

HELBURUAK

1

Bide-jokabide segurua izatearen onurei buruz hausnartzea, bai gidari gisa, bai oinezko gisa.

2

Udalerrian eguneroko mugikortasunarekin lotutako ohitura osasungarriak sortzea eta jarrera arduratsuak hartzea, adinaren berezko muga sentsorialak kontuan hartuta.

3

Araudiaren aldaketekin lotutako informazioa eguneratzea.

pERSONAS MAYORES

DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK

HELBURUAK

1

Joan-etorri seguruei buruz kontzientziatzea.

2

Kaskoa behar bezala jartzen ikastea.

3

Bide-seinaleak ezagutzea.

4

Bizikleta, trizikloak eta mugikortasun urriko ibilgailuak modu seguruan erabiltzea.

ASOCIACIONES

MUGIKORTASUN ASTEA

HELBURUAK

SEMANA DE LA MOVILIDAD

Bai arduradun politikoak bai herritarrak sentsibilizatzea, autoaren erabilera irrazionalak hirian dituen ondorio negatiboei buruz, bai osasun publikoan, bai ingurumenean, eta garraiobide jasangarriagoak erabiltzearen onurei buruz, hala nola garraio publikoa, bizikleta eta oinezko bidaiak.

EDUKI DIGITALAK

HELBURUAK

1

Bide-segurtasunari buruzko edukiak hainbat formatu digitalen bidez ikusaraztea

2

Egindako lanak partekatzea, herritarrak sentsibilizatzeko.

3

Bitarteko digitalen bidez, mugikortasun segurua lortzeko aholkuak helaraztea.

Baliabideak sortzea

Bideoak

Elkarrizketak

Infografiak

Kartelak

Jokoak

HERRI ELKARTEAK

HELBURUAK

1

Herritarrei beren udalerriari buruzko arauak prestatzea, jakinaraztea eta jakinaraztea.

2

Bide-erabiltzaileen arteko bide-bizikidetza sustatzea.

3

Tokiko parte-hartzea sustatzea, bide-gatazkak konpontzeko.

Asociaciones

BELAUNALDIEN ARTEKO FOROAK

HELBURUAK

1

Udalerriko gazte eta adinekoen beharrak aztertzea, komunikazio-bide bat sortuz mugikortasun seguruko jarrerak hartzeko, bideko bizikidetza ona ahalbidetzeko.

2

Belaunaldien arteko topagune bat prestatzea.

3

Gazteen eta adinekoen mugikortasun-beharrak ezagutzea.

4

Bi kolektiboen konpromisoa lortzea bizikidetza hobea lortzeko.

ARGAZKI LEHIAKETA

HELBURUAK

1

Intermodalitatea eta garraiobide jasangarrienak sustatzea.

2

Bide-ezbeharren ondoriozko biktimak murrizten laguntzea, kontzientziazioaren eta erantzukizunaren bidez.

3

Konponbideak bilatzea sustatzea eta bultzatzea.

4

Gizartean kontzientziatzea eta eragitea.