STOP BIDE INDARKERIA Bide Segurtasunaren Defentsarako Euskal Elkartea – 2020. urtearen hasieran sortu zen, bizitzaren aldeko apustua egiteko konpromisoarekin. Gure lana prebentzio- eta sentsibilizazio-ekintzen inguruan garatzen da. Ekintza horiek bizikidetzako, tolerantziako, enpatiako, bizi-kalitateko eta bide-segurtasuneko ohitura eta jarrera positiboak sortzen dituzte, bideindarkeriak hildako zero izateko azken helburua lortu arte.

Mugikortasun segurua eta jasangarria lortzeko jarduerak bultzatzen ditugu, hezkuntza kalitatezko bizikidetza lortzeko abiapuntua izanik. Era berean, biktimei eta trafikoko gorabeherek eragindako pertsonei laguntzen saiatzen gara, beren eskubideak betetzeko asetzen ez dituzten beharrak konpontzeko zerbitzuak emanez.

Gure helburua da kultura-aldaketa sustatzea bide-segurtasunari dagokionez eta horrek bide-ezbeharretan eragiten dituen ondorio negatiboei dagokienez. Era berean, inplikatutako erakunde guztiak eta, oro har, gizartea kontzientziatu nahi ditugu, eta haien arteko haria egin nahi dugu, bide-indarkeria murrizteko.

ELKARTEAREN HELBURUAK

Errepideetan gertatzen
diren ezbeharretan,
biktimen eta kaltetuen
eskubideak aldarrikatzea

Errepideetan
ezbeharrak
murrizteko prebentzioa

Zaurgarrienak
bideindarkeriatik
babestea

Gizartearen presioa sortzea, iritzi publikoa, klase politikoa eta
judiziala kontzientziatzeko

Inplikatutako erakunde
eta instituzioekin
lankidetzan aritzea

 

Bide-segurtasunaren
kultura sustatzea,
gizartea sentsibilizatzeko

GARAPEN JASANGARRI AREN HELBURUAK

STOP BIDE INDARKERIA

LORTU BEHARREKO HELBURUAK

Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) arabera, istriputasa da 5 eta 29 urte bitarteko gazteen heriotzen arrazoi nagusietako bat. Heriotza gehienak osasun-zerbitzuak,
hezkuntza eta gizarte-zerbitzuak hobetuz prebenitu daitezke; izan ere, FESVIAL Bide Segurtasunerako Fundazioak emandako datuen arabera, giza faktorea kasuen % 90ean dago.

Horregatik, Garapen Iraunkorreko Helburuen (GIH) 3. helburua, Osasuna, eta zehazki, 3.6 jomugan jasotzen den bezala, erdira murriztu behar dugu munduko zirkulazio-ezbeharrek eragindako heriotzen eta lesioen kopurua.

Aldaketa hori lortzeko, Hezkuntza, Prestakuntza eta Sentsibilizazioa funtsezko zutabetzat jotzen ditugu, eta, beraz, STOP BIDE INDARKERIA elkarteak Bide Segurtasunaren arloko Kalitate Hezkuntza espezifikoa eman nahi du, eta, horrela, 4. GIH, Kalitatezko Hezkuntza zeneko 4.7 helburua lortzen lagunduko dugu.

Programa honen garapenak batez ere bideen erabiltzaile kalteberengan jartzen du arreta; izan ere, ezin dugu ukatu hiriko joan-etorrietan gertatzen ari den aldaketa.
Jasangarritasuneranzko bultzadaren ondorioz, espazio publikoaren kalitatea hobetu egiten da, eta, horregatik, bide-segurtasunari dagokionez, erabiltzaile kalteberen kopurua handitu egiten da. Horren adibide dira bizikletak edo trizikloak etxez etxe banatzea, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak, patineteak, partekatutako ibilgailuak… Horregatik guztiagatik, 11. GIH, Hiri eta Komunitate Iraunkorrak lortzeko lankidetzan dihardugu, zehazki 11.2 eta 11.7 helburuetan; izan ere, prestakuntzari esker, bideen erabiltzaileak hezita, prestatuta eta sentsibilizatuta egongo dira.

Ciudades y Comunidades sostenibles

ZUZENDARITZA-BATZORDEA

Junta Directiva