Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Lege berria

Bihar, abenduak 4, BOEn argitaratuko da eta martxoan sartuko da indarrean berrikuntza garrantzitsuak dituen lege berria

Diputatuen Kongresuak Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina aldatzea onartu zuen atzo.

Arau-aldaketa horren helburua puntukako baimenari buruzko Legearen zenbait agindu eguneratzea izan da. Tresna hori baliagarria izan da errepideko ezbehar-tasa murrizteko, baina eguneratu egin behar zen sistemaren eraginkortasuna hobetzeko, denboretara egokitzeko eta bide-segurtasuna indartzeko. Gainera, Legearen beste artikulu batzuk aldatu dira, gehienak legebiltzar-taldeenak, beren ekarpenekin Lege irekiagoa eta egungo eta etorkizuneko mugikortasun berrira bideratuagoa egiten lagundu dutenak.

Berrikuntza nagusiak

  • Distrakzioak. 3 puntutik 6ra igotzen dira telefono mugikorreko gailuak erabiltzeagatik kendu beharreko puntuak, eskuarekin eutsiz gidatzen den bitartean. 2016tik, gidatzean izandako distrakzioak dira istripu hilgarrien lehen kausa ( % 31); 2020an, aurreko urtean baino 3 puntu gehiago igo zen. Sare sozialak ugaritzea, mugikorrarekiko mendekotasuna eta berehalakotasuna elementu kaltegarriak dira gidatzean; beraz, kendu beharreko puntuak gehitu egiten dira, eta zehapen ekonomikoa 200 eurotan mantentzen da.
  • Segurtasun-uhala eta babes-elementuak. Segurtasun-uhala, haurrak lotzeko sistema, kaskoa eta nahitaezko gainerako babes-elementuak ez erabiltzeagatik edo behar bezala ez erabiltzeagatik kendu beharreko puntuak 3tik 4ra igo dira. 200 euroko zehapen berari eusten zaio. Zirkulazio-istripuan hildako 4 pertsonatik 1ek segurtasun-uhala erabili gabe jarraitzen du.
  • Segurtasun handiagoa txirrindularientzat. Txirrindularien segurtasuna areagotzen da, eta nahitaezkoa da, noranzko bakoitzeko errei bat baino gehiago duten bideetan, txirrindulariak edo ziklomotorrak aurreratzen direnean erreiz aldatzea. Gainera, 4 puntutik 6ra igoko dira txirrindulariak arriskuan jarriz edo oztopatuz aurreratzen direnean kendu beharreko puntuak, 1,5m-ko gutxieneko tartea utzi gabe, eta 200 euroko zenbatekoari eutsiko zaio. Debekatuta dago, halaber, bizikleta-erreian edo bizikleta-bideetan gelditzea edo aparkatzea.
  • Bideko objektuak. Istripuak edo suteak eragin ditzaketen objektuak bidera edo haren ingurura botatzeagatik kendu beharreko puntuak 4tik 6ra igotzen dira.
  • Gidabaimeneko puntuak berreskuratzeko aldia bateratzea. 2 urte arau-hausterik egin gabe. Epe hori igaro behar da gidari batek hasierako puntu-saldoa berreskuratu ahal izateko. Legearen erreforma onartu arte, aldi hori aldatu egiten zen egindako arau-haustearen larritasunaren arabera. Sinplifikatu egin da, errazago ulertzeko eta komunikatzeko moduan.
  • Modu seguruan eta eraginkorrean gidatzeko ikastaroak. Gidabaimeneko 2 puntu berreskuratu ahal izango dira segurtasunez eta eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak egiteagatik. Ministro-agindu batek beharrezko eskakizunak eta bete beharreko baldintzak garatuko ditu. Ikastaro horiek jardunbide egoki gisa sendotzen ari dira, eta gidarientzako prestakuntza gehigarria dira.
  • Adingabeak eta alkohola eta drogak. Edozein ibilgailutako gidari adingabeek (ziklomotorrak, AM baimena, 125cc arteko motorrak, bizikletak eta mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak) ezin izango dute 0tik gorako alkohol-tasarekin zirkulatu, odolean zein botatako airean.
  • Alkoholimetro antiarranque (Alcoholock) nahitaezkoa 2022ko uztailaren 6tik aurrera matrikulatzen diren errepide bidezko bidaiarien garraiorako ibilgailuentzat. Ibilgailu horiek interfaze bat eraman behar dute instalatuta gailu horiek instalatzeko. Errepideko bidaiarien garraioaren sektoreak eskatutako neurria da.
  • Aurreratzea. Autoek eta motorrek beste ibilgailu batzuk aurreratzen dituztenean errepide arruntetako abiadura-mugak 20 km/h-tan gainditzeko aukera kentzen da. Hiru istripu hilgarritik bi errepide arruntetan gertatzen dira. 2019an, erreferentziazko urtean, 239 hildako izan ziren bide konbentzionalean aurrez aurre talka eginda. Ezabatze hori bat dator ohiko bideetako arriskuak eta aurreratzeak ezabatzeko edo murrizteko sistema seguruaren printzipioarekin.

Beste aldaketa batzuk

Aurrekoan aipatutako berrikuntzez gain, Legeak beste berrikuntza batzuk ere jasotzen ditu:
  • Motorzaleak. Baimenduta dago hari gabeko gailu ziurtatuak edo homologatuak erabiltzea motorreko eta ziklomotorreko gidariak babesteko kaskoan, komunikatzeko edo nabigatzeko, betiere gidatzearen segurtasunari eragiten ez badio.
  • Murrizketak isurketa-bajen zonetan. Beste arau-hauste larri bat sartu da, 200 euroko zenbatekoarekin, kutsadura-gertakarien eta emisio txikiko eremuen aurrean protokoloak aplikatzearen ondoriozko zirkulazio-murrizketak ez errespetatzeagatik.
Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Legeak 50.000 biztanletik gorako udalerriak behartzen ditu Baxenabarreko Emisio Guneak ezartzera.
 • Gidabaimena lortzeko azterketetan kopiatu. 500 euroko zehapena duen arau-hauste gisa, gidabaimenak edo gidalizentziak edo bestelako administrazio-baimenak lortzeko eta berreskuratzeko probetan erregelamenduz baimendu gabeko interkomunikazio-gailuak erabiltzea, gailu horiek erabiltzen gidatzeko edo laguntzeko. Gainera, izangaia ezin izango da berriz aurkeztu baimena lortzeko probetara 6 hilabeteko epean.
 • Gidatze autonomoa. Lehen aldiz jasotzen da Espainiako legerian ibilgailu automatizatuari buruzko aipamena, Trafikoari buruzko Legearen zenbait artikulutan.
 • Berrikuntza horiek guztiak Legea Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hiru hilabetera sartuko dira indarrean.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *